SAF

Behandelvoorwaarden

Verhindering

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch geannuleerd te worden via het telefoonnummer 06-22937841. Bij geen bereik mailen kunt u whatsappen of mailen naar info@sistersaboutfood.com.
Bij niet tijdige annulering is Sisters about Food helaas genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen. 
Deze rekening wordt niet door de verzekering vergoed. 

Bij afwezigheid door ziekte, ongeval of andere (langdurige) afwezigheid, probeert Sisters about Food waar mogelijk zorg te dragen voor de continuïteit van jouw behandeling. Sisters about Food behoudt zich het recht een behandeling af te breken.

Privacy

Tijdens de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent persoonsregistratie (Wet bescherming persoonsgegevens). Sisters about food werkt conform deze Wet. Dit houdt in dat alles in vertrouwen word behandeld wat u met de diëtist bespreekt. Verwijzende instanties, zoals de huisarts, ontvangen schriftelijk een rapportage aan het begin en eind van de behandeling.

Aansprakelijkheid

Alle adviezen die tijdens de behandeling worden gegeven door Sisters about Food worden met zorg gegeven en zijn resultaatgericht zonder resultaat te garanderen. Desondanks aanvaardt Sisters about Food geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het opvolgen van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij grove fouten van de diëtist.

Sisters about Food is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze website.  De informatie, inclusief tarieven van de behandelingen, kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sisters about Food. 

Klachten

Sisters about Food streeft naar een optimale samenwerking en een professionele behandeling. Mocht je desondanks klachten, op- of aanmerkingen hebben over de behandeling verzoeken wij om contact op te nemen met de diëtist. De klacht zal serieus en in vertrouwen behandeld worden, zodat samen naar een passende oplossing kan worden gezocht.

Materiaal

Het is niet toegestaan om het materiaal van Sisters about Food te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits je hiertoe toestemming hebt verkregen van Sisters about Food.