Privacy

Tijdens de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent persoonsregistratie (Wet bescherming persoonsgegevens). Sisters about food werkt conform deze wet. Dit houdt in dat alles wat u met ons bespreekt in vertrouwen wordt behandeld.