Cart 0

Privacy verklaring

Sisters about Food, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in privacyverklaring.
Contactgegevens: Nadine Blom. Website: www.sistersaboutfood.com Email: info@sistersaboutfood.com

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De volgens persoonsgegevens worden door SAF verwerkt wegens het gebruik van haar diensten of omdat je deze gegevens zelf hebt versterkt aan haar:

 • Voor- en achternaam 

 • Geslacht 

 • Geboortedatum 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres 

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die SAF verwerkt

SAF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

 •  Informatie met betrekking tot jouw fysieke en mentale gezondheid. 

Op basis van welke grondslag en doel worden persoonsgegevens verwerkt? 

 • Het afhandelen van jouw betaling

 •  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Geautomatiseerde besluitvorming
SAF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
SAF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, worden de gegevens vernietigd. Sisters about Food hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Dossiers: een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
SAF verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SAF en heb je het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij SAF een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ze van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sistersaboutfood.com

Beveiliging persoonsgegevens
SAF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.