SAF

Privacy

Tijdens de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent persoonsregistratie (Wet bescherming persoonsgegevens). Sisters about food werkt conform deze Wet. Dit houdt in dat alles in vertrouwen word behandeld wat u met de diëtist bespreekt. Verwijzende instanties, zoals de huisarts, ontvangen schriftelijk een rapportage aan het begin en eind van de behandeling.